Contact

400-860-9058

www.uzzu.com


2rd Floor,No.4 Building,

Jingye Industrial Park,Nanzhou Road,

Guangzhou,PRC.